Forsiden

123456789101112131415123456712345123Edvarda - siste møte4567
Il Feltro Stamperia i Roma

Siden 2002 har han også brukt Il Feltro Stamperia i Roma, her i samarbeid med ekteparet Carla og Piero Cesaroni. Her har Gullvåg fattet interesse for et annet felt innen grafikk – dyptrykk på kobberplate, og har utforsket teknikkene radering og fargeetsning. Han trykker ved dette verkstedet minst en gang i året, helst to.

I etseteknikkene arbeider kunstneren med spisse redskaper på en metallplate som er dekket med en etsegrunn. Når motivet er arbeidet frem i platen, legges den i et syrebad slik at motivet etses inn i platen der kunstneren har blottlagt metallet med tegneredskapen. Deretter fjernes etsegrunnen. Hele platen settes inn med farge, som så tørkes av igjen slik at det kun er farge i de fordypningene kunstneren har arbeidet fram. Papiret legges på platen og disse føres gjennom en presse under stort trykk. Papiret det trykkes på bør være tykt og porøst, og må fuktes før trykkingen, slik at fargen suges godt opp. Papiret henter opp fargen fra fordypningene i platen. Platen må settes inn med farge og ”slås av” for hvert eneste trykk som skal lages.

Man kjenner lett igjen et dybtryk på dets relieffaktige karakter, ofte er det mest tydelig i den ophøyde kanten som dannes av metallplatens avtrykk.


Viktigste trykk ved Il Felto

Fargeetsninger

Kalven
Territorium
Rovfuglrede
Slagscene

Raderinger i sort/hvitt

Speil
Hestens erindring
Leopard
kunsten.jpg