Forsiden

123456789101112131415123456712345123Edvarda - siste møte4567
Litoverkstedet på Kunst og Håndverksskolen ved Bror Mikkelsborg

Gullvågs trykte sine første verk ved Litoverkstedet på Kunst og Håndverksskolen i samarbeid med Erik Solheim. Her trykket han sine første trykk, Pan-serien, i løpet av 1993-94. Siden har han jevnlig laget fargelitografier sammen med Solheim. Omtrent parallelt begynte han å samarbeide med Bror Mikkelsborg på samme verksted, som har spesialisert seg på store trykk i sort/hvitt. De to trykkerne arbeider ved hver sin maskin i samme rom på verkstedet, og Gullvåg arbeider gjerne med begge samtidig – som en kontinuerlig prosess.


Trykk i samarbeid med Bror Mikkelsborg
Alle litografiene er i sort/hvitt og måler 90 x 70 cm

Reir på stol
, 1994
Nattverd , 1995
Knut Hamsun , 1995
Stilleben , 2003
Om å være and , 2004
Trehesten , 2004
Rovfugl , 2004
Stol , 2004
Tre brødre , 2004
Hestens erindring , 2005
Stol-scene , 2006
Fugleelskerens dagbok , 2006
kunsten.jpg